H Neoscreen Ιατρική ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2007 ως Εργαστήριο Νεογνικού και Προγεννητικού Ελέγχου. Ξεκίνησε τις δραστηριότητες της με τον διευρυμένο έλεγχο νεογνών με σκοπό τη διαλογή ύποπτων περιστατικών που αφορούν 60 μεταβολικα νοσήματα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος προσφέρεται σε ιδιωτικά μαιευτήρια όπως ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Λάρισας, δημόσια μαιευτήρια, το Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Υγεία Αλβανίας και άλλα μέχρι και σήμερα. Έως τώρα έχουμε διενεργήσει περίπου 80.000 ελέγχους. Στη συνέχεια επέκτειναμε τις δραστηριότητες μας στον τομέα των γενετικών ελέγχων στα πλαίσια ανίχνευσης γαμετικών (germline) μεταλλάξεων, έχοντας διεκπεραιώσει περισσότερους από 70.000 γενετικούς ελέγχους (Σεπτέμβριος 2020). Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν από την ανίχνευση μίας συγκεκριμένης μετάλλαξης μέχρι την ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος.

Η Neoscreen είναι διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ, από το 2009, κατά το πρότυπο 15189 και λαμβάνει μέρος σε πολλαπλά σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των φορέων CDC (Centers for Disease Control & Prevention), Instand e.V, EQAS, EMQN και EHEQAS. Επιπλέον, διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Α.Π 10016, Αριθ. Μητρώου 993).

 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της μοριακής ογκολογίας, που αφορούν την εξαγωγή μοριακού προφίλ ποικίλων τύπων όγκων (solid tumors) αλλά και υγρής βιοψίας (liquid biopsy), είτε μέσω της χρήσης μικρών panels (έως 56 γονίδια) που διενεργούνται στη Neoscreen, είτε με τη χρήση μεγάλων panels (688 γονίδια) που διενεργούνται σε συνεργασία με μεγάλα διεθνή κέντρα γενετικών ελέγχων, όπως είναι η BGI. Γνωρίζοντας το status των γενετικών Ελέγχων στην Ελλάδα, αλλά και τα παγκόσμια δεδομένα, προσφέρουμε με βεβαιότητα γενετικούς ελέγχους υψηλής διαγνωστικής αξίας, εφάμιλλους ή και αναβαθμισμένους σε σχέση με τους ήδη διαθέσιμους στην ελληνική αγορά.

Η βιοπληροφορική ανάλυση όλων των παραπάνω ελέγχων διεξάγεται στο εργαστήριό μας, ενώ προσφέρονται τα “raw data” των αναλύσεων (FastQ files), εάν ζητηθούν. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής γενετικής συμβουλευτικής είτε με παρουσία στο εργαστήριο Neoscreen είτε μέσω Skype για ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Neoscreen έχει λάβει χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ ύστερα από επίσημη κριτική αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα το 2015 έλαβε το ποσό των 500.000€ από το πρόγραμμα Spinoff-Spinout. Πρόσφατα, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως το 2021, το ποσό των 997.000€, στα πλαίσια του προγράμματος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ για τον γονιδιακό έλεγχο παιδιών με αυτισμό, με Whole Genome Sequencing αλλά και την υγρή βιοψία σε καρκίνο του πνεύμονα και προστάτη, με προηγμένες τεχνικές NGS και τεχνητή νοημοσύνη, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σωτηρία και το αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.                                                                                                                              

 Η Neoscreen διαθέτει:

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ υψηλής κατάρτισης (μοριακούς βιολόγους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων).

  2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ τελευταίας τεχνολογίας όπως:
  • 3 πλατφόρμες NGS (Next Generation Sequencing), δύο Miseq (Illumina) και ένα Ion Torrent (ThermoScientific),
  • 2 πλατφόρμες μικροσυστοιχειών (microarrays) Affymetrix (ThermoScientific),
  • 2 γενετικούς αναλυτές για αλληλούχιση κατά Sanger και fragment analysis, ABI3130xl (ThermoScientific),
  • 4 real time PCR machines, δύο LC480 II (Roche), ένα ABI Step One plus (ThermoScientific) & ένα RotorGene 6000 (Corbett-Qiagen), >10 PCR machines,
  • 4 συστήματα φασματομετρίας μάζας με υγρή χρωματογραφία (ένα API 4000 QTRAP & τρία API 2000, 1 BRUKER QTOF),
  • μικροσκόπιο Olympus BX61 για καρυοτυπική ανάλυση και FISH και λοιπό μικροεξοπλισμό».

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.